Κωνσταντίνος Θεμιστοκλέους

CEO – Growth Hacker

Ο Κωνσταντίνος είναι Κτηνίατρος και κατέχει τον τίτλο του διδάκτορα από την Κλινική Παραγωγικών Ζώων του Α.Π.Θ. Πέρα από την ενασχόληση με την κτηνιατρική περίθαλψη των παραγωγικών ζώων, διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση projects Έρευνας & Καινοτομίας. Είναι φαν των νέων τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης καινοτομίας στην κτηνοτροφία και αγαπά την ομαδική δουλειά. Το ενδιαφέρον του εστιάζει στην ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων “24/7” και στην Κτηνοτροφία Ακριβείας.

Ξενοφών Σπαφαρίδης

CTO – Solution Architect

Ο Ξενοφών είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με δεκαετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και ισχυρό εταιρικό υπόβαθρο. Για 8 χρόνια διατέλεσε επικεφαλής του τμήματος Αρχιτεκτονικής Λογισμικού σε εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, συντονίζοντας μια ομάδα μηχανικών και προγραμματιστών. Ο Ξενοφών είναι φαν του σχεδιασμού υπηρεσιών, του προγραμματισμού και της εφαρμογής καινοτομιών στις πρακτικές λογισμικού.

Ευάγγελος Κιόσης

Scientific Advisor

Ο Ευάγγελος Κιόσης είναι καθηγητής Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δ/ντής της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων. Είναι κάτοχος του τίτλου “Fachtierarzt for Reproduction Medicine” και διπλωματούχος του ECSRHM. Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της κτηνιατρικής περίθαλψης των παραγωγικών ζώων, στην εφαρμογή στρατηγικών για την πρόληψη ασθενειών, στην έρευνα, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της κτηνοτροφίας. Είναι επικεφαλής του έργου «MASTIN», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας.