Η ευζωία των ζώων είναι το κλειδί της επιτυχημένης κτηνοτροφικής παραγωγής.

Στη Neurohive οραματιζόμαστε τη φάρμα του μέλλοντος. Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε τεχνολογίες αιχμής για να φέρουμε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η κτηνοτροφία. Οι βασικοί μας στόχοι:

Αποδοτικότητα παραγωγής

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής χρησιμοποιώντας προηγμένη ανάλυση δεδομένων, συσκευές IoT (Internet of Things) και αυτοματισμούς. Συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα για την υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων, την κατανάλωση ζωοτροφών, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη συμπεριφορά των κοπαδιών, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, ώστε να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Ευζωία των Ζώων

Εστιάζουμε στην ευζωία των παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε έξυπνες λύσεις για τη διαρκή παρακολούθηση της υγείας και της συμπεριφοράς των ζώων σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης ασθενειών ή προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία. Παρέχοντας στους κτηνοτρόφους χρήσιμες πληροφορίες, οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν άμεσα, διασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία και την ευζωία του ζωϊκού κεφαλαίου.

Βιωσιμότητα

Οι βιώσιμες πρακτικές είναι όλο και πιο σημαντικές στην κτηνοτροφία. Η Neurohive ενσωματώνει λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό περιλαμβάνει τη βέλτιστη χρήση των πόρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω στρατηγικών Κτηνοτροφίας Ακριβείας.

Ιχνηλασιμότητα και Διασφάλιση Ποιότητας

Οι σύγχρονοι καταναλωτές είναι συνειδητοποιημένοι ως προς τη διαφάνεια στην προέλευση και την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουν. Η Neurohive οραματίζεται την εφαρμογή λύσεων ιχνηλασιμότητας τροφίμων, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων “από τη φάρμα έως το τραπέζι”. Χάρη στην τεχνολογία οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ποιότητα των τροφίμων τους.

Κλιμάκωση & Προσβασιμότητα

Η Neurohive αναπτύσσει λύσεις που είναι μπορούν να κλιμακωθούν γρήγορα και να είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα κτηνοτρόφων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκτροφής ή την τοποθεσία τους. Αυτό περιλαμβάνει φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές, ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης και παροχή συνεχούς υποστήριξης και εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της επιτυχούς υιοθέτησης της τεχνολογίας.