Η Neurohive παρέχει στους κτηνοτρόφους μια λύση παρακολούθησης της υγείας των ζώων 24/7 προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία των ζώων τους και να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με τη βοήθεια αισθητήρων και τεχνολογίας νέφους.

Στο Neurohive οραματιζόμαστε την εκτροφή μικρών μηρυκαστικών του μέλλοντος. Όντας σε καθημερινή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τη βιομηχανία στοχεύουμε στη διασφάλιση της υγεία και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της ζωής των κτηνοτρόφων. Για να πετύχουμε τον στόχο μας σχεδιάσαμε το project «Έξυπνη Φάρμα», στο οποίο εξερευνούμε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την αυτόματη παρακολούθηση της υγείας των ζώων 24/7 και του χώρου διαβίωσής τους.

Μέσω αυτού του «Living Lab» αναπτύσσουμε λύσεις εμπνευσμένες από τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Αξιοποιώντας διαδικασίες επαναληπτικής ανάδρασης εφαρμόζουμε μια προσέγγιση «κύκλου ζωής» στην καινοτομία, με σκοπό να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μετασχηματίζουμε τα προβλήματα διαχείρισης της πραγματικής ζωής σε δεδομένα. Στη συνέχεια, με ανάλυση δεδομένων βοηθάμε τους κτηνοτρόφους να δράσουν έγκαιρα ή και να αποτρέψουν κρίσιμες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε αισθητήρες, τεχνολογία νέφους, έναν ειδικό αλγόριθμο αξιολόγησης κινδύνου και μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή για κινητά. Μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ασθενειών οι κτηνοτρόφοι αποκτούν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις απώλειες παραγωγής, να μειώσουν τα ποσοστά θνησιμότητας και να αυξήσουν το κέρδος τους.

Η έξυπνη τεχνολογία μας στοχεύει:

Στην ελαχιστοποίηση των απωλειών και στην αύξηση της κερδοφορίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους εργασίας

Στην προστασία της ευζωίας των ζώων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κτηνοτρόφων 

Η πλατφόρμα του «Smart Farm Living Lab» έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη των κτηνοτρόφων μικρών μηρυκαστικών να προσαρμοστούν σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εφαρμογής πρακτικών βιώσιμης Κτηνοτροφίας Ακριβείας.